در این ویدئو چه می‌بینیم؟

بیل گیتس یعنی کامپیوتر و کامپیوتر یعنی دنیا! آوازه موفقیت این شخص انقدر پیچیده که دیگر اصلا نیازی به معرفی کردنش نیست! راستش را هم بخواهید اگر این فرصت را داشتم که در مورد بیل گیتس چیزی بدانم، قطعا راز موفقیتش را انتخاب می‌کردم نه اسمش! اصلا اولین چیزهایی که وقتی اسم بیل گیتس را می‌شنوید به ذهنتان می‌آید چیست؟ برای خود من شخصا کلماتی مثل موفقیت، ثروت و رضایت می‌آید. به همین دلیل بود که به فکر این افتادم ویدئویی آماده کنم که در مورد قانون‌های طلایی بیل گیتس برای موفقیت باشد!

حالا گذشته از همه این‌ها، به نظر شما برای رسیدن به موفقیت چه راه‌هایی وجود دارند؟ چه چیزی افراد موفق را از افراد ناموفق جدا می‌کند؟ اگر به دنبال جواب این سوال‌ها باشید، حتما بی‌نهایت گزینه پیدا خواهید کرد. اما به نظر من باید جواب این سوال را از آدم درستی شنید! حالا آدم درست برای شنیدن جواب کیست؟ اگر نظر من را بخواهید دو دسته آدم وجود دارند که می‌توانند جواب خیلی خوبی برای این سوال داشته باشند:

قوانین را یاد گرفتید؟

احتمال قوی، قبل از اینکه من در موردش توضیح بدهم شما خودتان هم حدس زده‌اید که چرا این دو دسته افراد بهترین گزینه برای جواب گرفتن هستند. چون از دسته اول راه‌های موفقیت را یاد می‌گیرید و از دسته دوم راه و چاه را می‌شنوید و اشتباهات آنان را تکرار نمی‌کنید. حالا پر واضح است که آقای بیل گیتس به کدام دسته تعلق دارد!

خب حالا که به انتهای این ویدئو رسیدید و از حرف‌ها و تجربیات بیل گیتس استفاده کردید، چه حسی دارید؟ به نظر شما با عمل کردن به این قوانین و استفاده از حرف‌های بیل گیتس می‌تواند ما را به موفقیت برساند؟ اصلا به نظرتان بیل گیتس این حرف‌ها را از ته دل می‌گوید و خودش هم به آن‌ها عمل کرده است؟ منتظر نظرات شما هستیم!

۱۰ قانونی طلایی برای موفقیت از زبان بیل گیتس!

خب حالا که به انتهای این ویدئو رسیدید و از حرف‌ها و تجربیات بیل گیتس استفاده کردید، چه حسی دارید؟ به نظر شما با عمل کردن به این قوانین و استفاده از حرف‌های بیل گیتس می‌تواند ما را به موفقیت برساند؟ اصلا به نظرتان بیل گیتس این حرف‌ها را از ته دل می‌گوید و خودش هم به آن‌ها عمل کرده است؟ منتظر نظرات شما هستیم!

حالا گذشته از همه این‌ها، به نظر شما برای رسیدن به موفقیت چه راه‌هایی وجود دارند؟ چه چیزی افراد موفق را از افراد ناموفق جدا می‌کند؟ اگر به دنبال جواب این سوال‌ها باشید، حتما بی‌نهایت گزینه پیدا خواهید کرد. اما به نظر من باید جواب این سوال را از آدم درستی شنید! حالا آدم درست برای شنیدن جواب کیست؟ اگر نظر من را بخواهید دو دسته آدم وجود دارند که می‌توانند جواب خیلی خوبی برای این سوال داشته باشند:

Our Duty is your growth and development. If you need help in SEO, website design, online store design, digital marketing, Veboshan is with you